Plantskolan, Stockholm

Plantskolan, Stockholm 2008

KundAB Familjebostäder

Projektbeskrivning

Injustering av värme i 245 lägenheter. Plantskolan ligger i Enskede gård och är byggt på 40-talet. Utgångspunkten var många klagomål och hyresåterbetalningar pga ett flertal kalla lägenheter, vilket orsakades av kraftig obalans i värmesystemet.

ResultatEfter injustering har alla lägenheter jämn temperatur och Familjebostäder behöver inte göra fler hyresåterbetalningar. Fjärrvärmeförbrukningen har inte gått upp utan snarare sänkts några procent, och arbetet med optimering fortgår.