Energieffektivisering bostadsrättsförening

Letar ni information om energieffektivisering bostadsrättsföring? Då har ni kommit en bit på vägen om ni vill effektivisera er energiförbrukning. QSEC är baserade i Göteborg men har hela Sverige som arbetsplats. Vi hjälper både bostadsrättsföreningar, fastighetsägare och företag att effektivisera och optimera deras energiförbrukning. Om ni söker efter information kring energieffektivisering bostadsrättsförening, tveka inte att kontakta oss.

Metoder för energieffektivisering

Det finns flera metoder för att utföra energieffektivisering i en bostadsrättsförening. En av våra metoder som vi brukar göra en en värmeinjustering. Att göra en värmeinjustering i er fastighet innebär oftast att ni sparar pengar. Beroende på hur er fastighet ställer sig mot marknaden kan ni spara runt 20% på att göra en värmeinjustering.

Hur går det till?

Med en värmeinjustering menas att varje enskilt flöde till varje radiator justeras och beräknas för att nå ett optimalt vattenflöde. Vi på QSEC har varit med ett tag i branschen och har hjälpt flera bostadsrättsföreningar, företag och organisationer med värmeinjusteringar för fastigheter. Vi har även utvecklat vårt egna beräkningssystem som vi kallar; HCCS (Heat Control Calculating System). Beräkningsystem hjälper oss att kontrollera och beräkna det perfekta flödet i er fastighet.

Om QSEC

Vi är stolta över vår affärsmodell och vår affärsidé. Vår affärsidé bygger på att identifiera energibesparande möjligheter åt bostadsrättsföringar, fastigheter och företag. Som i sin tur minskar förbrukningen av energin och kostnaden, i kombination med en ökad komfort för bostadsbrukaren.

Välkomna att kontakta oss. Våra kontor finns både i Göteborg och Stockholm men vi jobbar över hela Sverige.