Serviceanmälan

För att hjälpa våra kunder att snabbt kunna åtgärda problem med värmeförsörjning, har QSEC tagit fram en instruktion för serviceanmälan.

Genom att följa instruktionens samtliga steg kommer ni som kund att kunna göra en effektiv felsökning. Den information som tas in kommer även att vara till stor nytta för QSEC om ytterligare service skulle behövas.

Vår förhoppning är att ni genom att följa instruktionens alla steg, snabbt och effektivt skall kunna åtgärda det uppkomna problemet.

Om ni har frågor eller behov av ytterligare service – tveka inte att höra av er!

Ladda ner instruktion för serviceanmälan>>