Om oss

Hej,

QSEC är en förkortning av Quality Systems Energy Control. Rakt översatt betyder det ”kvalitetssystems energi kontroll”. För oss på företaget betyder QSEC; energisystem under total kontroll. Detta beskriver precis vad vi gör idag, och har gjort sedan starten 1999.

QSECs affärsidé lyder:
Genomföra energibesparande åtgärder, vilket minskar energiförbrukningen samt kostnaden för fastighetsägaren och samtidigt ökar komforten för hyresgästen.
Resultatet när vi överlämnar fastigheten är ett energisystem under total kontroll.

För 8-10 år sedan efterfrågades våra tjänster i första hand för att lösa problem med ojämn rumstemperatur, droppande kranar, klagomål från hyresgäster m.m. Synergieffekten av dessa åtgärder blev energibesparing. Idag efterfrågas våra tjänster i första hand för att sänka fastighetsägarens största utgift - kostnaden för energi. Synergieffekten av detta blir nöjdare hyresgäster.

Det ledord vi eftersträvar är att utföra våra tjänster så bra att de säljer nya. Det har resulterat i att vi idag finns etablerade i Göteborg, Stockholm och Malmö, och genomför våra tjänster över hela landet.

Vi önskar gamla som nya kunder välkomna att prova oss och våra tjänster.                           Återbetalningstiden är i snitt ca 3 år, men ofta kortare. Har du råd att låta bli?

Christer Lebeck VD och ägare 

 

Läs mer om vad vi kan göra för dig!

Broschyr

TOP