SERVICEAVTAL

Genom regelbunden service löser vi era problem och sparar energi!

Värmeanläggningen i er fastighet är en stor kostnad och för att den skall fungera optimalt så rekommenderar vi alltid ett serviceavtal. Detta kommer att minska era energi- och driftkostnader och bidrar till en mer behaglig inomhusmiljö. Genom löpande underhåll så kommer ni att minimera eventuella driftstörningar, förlänga livslängden av er anläggning och på så sätt minska miljöpåverkan.

Våra kompetenta och erfarna tekniker utför en analys och service enligt protokoll och återkommer sedan till er med eventuella åtgärdsförslag i form av effektiviseringar och förbättringsförslag för er anläggning. Service utförs sedan med ett löpande intervall, enligt överenskommelse.
Genom serviceavtalet så kommer våra tekniker få en god kännedom om er anläggning, vilket ger en lättare analys och snabbare åtgärd vid ett eventuellt problem.

 

 

En leverantör för alla era energibehov!

"Krånglande" undercentraler, kalla element, hög driftskostnad eller dålig luft?
Som kund hos QSEC vet du alltid vem du skall ringa!
Förutom att vi kan hjälpa er med felsökning, underhåll och kontrollmätningar
kan vi se till att er fastighet uppfyller lagar och myndighetskrav.

 

 

Vi är experter på energioptimering för BRF:er och fastighetsbolag.
Vi hjälper er med de behov ni har, exempelvis byte av undercentral, styr & regler eller förslag på åtgärder för att optimera och spara energi i er fastighet.  I samband med detta kan vi också byta radiatorventiler eller injustera värmesystemet enligt QSEC-metoden. Vi utför det mesta inom värme, ventilation och OVK.

Bekymmersfri drift av er fastighet!
Vi erbjuder vår servicetjänst för att öka och säkerställa er energibesparing. Värmen utgör vanligtvis över 60% av driftskostnaden för en fastighet. Därför är det viktigt med en fungerande undercentral och ventilation för att kunna leverera värme och vatten så energi- och kostnadseffektivt som möjligt, dygnet runt, året runt.
Vi vill bli en partner till er och finns här för er med all vår kunskap!

 

Fyll i dina kontaktuppgifter så kontaktar vi dig inom 24 timmar!

  Vi erbjuder kompetens hos oss vad gäller:

  • Energiingenjör och ventilationstekniker
  • Projektledning
  • Konstruktörer
  • OVK-besiktning och rensning
  • Energideklaration
  • Byta av undercentraler
  • Injustering av fläktar
  • Fläktbyten
  • Filterbyte

  TOP