Tjänster

QSEC är ett familjeägt företag inom VVS-branschen, som hjälper dig som fastighetsägare att sänka dina energikostnader samtidigt som du påverkar miljön på ett positivt sätt. Våra åtgärder är komforthöjande, kostnadsbesparande och hållbara.

Vi arbetar med energieffektivisering och bedriver energieffektiviseringsprojekt för såväl dagis som flerbostadshus, där åtgärderna är individuellt anpassade för varje enskilt objekt. Vi levererar helhetslösningar - från beräkning till färdig montering - där arbetet utförs på ett strukturerat och kvalitetssäkert sätt.

Vi erbjuder produkter och tjänster inom:

•    Värme
•    QSEC-metoden
•    Varmvattencirkulation (VVC)
•    Vattenbesparande åtgärder
•    Ventilation

 

Läs vår broschyr >>

Broschyr

TOP