Energy calculator

Fill in your current energy consumption details in the form to see how much you can save.

You will find the details for the energy calculation in your energy performance declaration. You can also search for and order them at the Board of Housing, Building and Planning. An energy performance declaration gives you better source documentation.
The calculation is based on the consumption of a normal-sized house in a specific town in Sweden. The normal energy consumption range in the building that you specify is adjusted according to certain parameters in order to provide an accurate comparison. It is therefore important that the details you provide are correct.

Comparing a house in Norrland with one in Skåne says very little about the houses’ energy performance if you don’t take climate difference into account. The calculations are based on the reference values of multi-dwelling buildings according to (BOVERKET – BFS 2012:9 BED 5).

Skapa kalkyl för din energieffektivisering

kWh
kWh
kWh
kWh

Uppvärming

Energibesparing
Energiprestanda kWh/m²år
Referensvärde energiprestanda kWh/m²år
Förbrukning Normalårskorrigerad kWh/år
Referensvärde förbrukning kWh/år
Besparingspotential uppvärmning kWh/år

I vissa fall kan energikalkylen indikera att det inte finns någon besparingspotential. Så behöver inte vara fallet då varje hus är unikt.

Kalkylen tar inte heller hänsyn till flödestaxan hos fjärrvärmeverken. En injustering resulterar i de flesta fall att straffavgiften försvinner och istället blir en flödesbonus. På så sätt kan en injustering spara pengar även om inte energiåtgången i kWh minskar.

Generera kalkyl

Fyll i dina kontaktuppgifter så skickar vi en PDF med en sammanställning av din totala energibesparing.

Hör gärna av dig till Qsec för mer information

Om fastigheten ligger i Storstockholm, kontakta
Björn Nihlén på 010-452 06 11 eller bjorn@qsec.se
För övriga Sverige kontakta
Thorbjörn Jonsson på 010-452 06 10 eller thorbjorn@qsec.se