QSEC-menetelmä

QSEC toimii energiatehokkuuden parissa itse kehittämällään menetelmällä - QSEC-menetelmällä. Mitä eroa on QSEC-menetelmän ja perinteisen säädön välillä?

Perinteisessä säädössä rakennelman virtaus jaetaan säätöventtiileillä useissa paikoissa.
Tämä tapahtuu linjansäätöventtiileissä, lämpöpatterien venttiileissä ja joskus myös paluuventtiileissä. Näitä säätöjä on helppo manipuloida esim. lisäämällä virtausta paikallisesti. Koska vesi kulkee aina helpointa reittiä, seurauksena on se, että rakennelman muut osat kärsivät.

Tämän säätötavan sijaan virtauksen voi myös jakaa kuristamalla ainoastaan lämmittimien virtausta esim. lämpöpattereita ja lattiasilmukoita. Silloin kaikki paineenlasku tapahtuu lämmittimessä. Nämä kuristimet saavat siten ylivallan muista vastuksista, ja siten antavat tarkemman säädön. Kuristin asennetaan putkistoon esim. lämpöpatteriin asennetaan messinkisen osa, jossa on tarkasti laskettu KV-arvo (ns. QSEC-venttiili).

Kaikki muut rakennelman säätöventtiilit ovat täysin avoinna. Järjestelmää on nyt paljon vaikeampi manipuloida ja mahdollisten ongelmien paikallistaminen tulevaisuudessa on helpompaa.

QSEC-menetelmä sisältää, että tarkistamme järjestelmän toimintaa talvikuukausien aikana. Mitataan jokaisen lämmittimen veden lämpötilaa sekä lämpötilan laskua, jolla varmistetaan oikean virtauksen saanti.

TOP