Integritetspolicy

GDPR & COOKIES

GDPR

FÖR VEM GÄLLER DENNA INTEGRITETSPOLICY?

Denna policy gäller för anställd, kund, deltagare i nätverk eller utbildning, konsult, samarbetspartner och besökare. Den gäller även användandet av våra tjänster. Personuppgifter är information som enskilt eller i kombination med andra tjänster används för att identifiera en fysiskt levande person. Det kan till exempel vara namn, adress, e-postadress, foto eller ett telefonnummer.

VARFÖR SAMLAR VI IN PERSONUPPGIFTER?

Vårt främsta syfte med personuppgifterna som vi samlar in är att kunna fullfölja de åtaganden som vi har gentemot våra kunder, men vi samlar också in uppgifter även från dig som i nuläget inte är kund hos oss men som exempelvis valt att prenumerera på våra nyhetsbrev eller delta på våra seminarier/mässor.

SÅ SAMLAR VI IN DINA PERSONUPPGIFTER

Dina personuppgifter lämnar du vanligtvis till oss i samband med att du kontaktar oss och visar intresse för att köpa våra tjänster och produkter och i samband med att ett leveransavtal ingås. Det kan också förekomma att QSEC samlar in personuppgifter om dig från ett offentligt eller privat register, exempelvis SPAR, i syfte att erbjuda dig våra tjänster. Om det följer av författning kan personuppgifterna även samlas in från en tredje part, exempelvis ett koncernföretag. QSEC behandlar personuppgifterna för att kunna ingå, administrera och fullgöra avtalet med dig, vilket också är den rättsliga grunden för behandlingen, men även för att kunna fullgöra rättsliga förpliktelser, d.v.s. lagstadgade skyldigheter som följer av exempelvis bokföringslagen.

Du kan också lämna dina personuppgifter för kontakt eller vid felanmälningar i vårt webbaserade kontaktformulär alternativ support-chat. Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse att erbjuda aktuell information, kommunicera nyheter eller ta emot felanmälningar.

EXEMPEL PÅ UPPGIFTER SOM VI HANTERAR

Det kan vara namn, e-postadress, telefonnummer, postadress eller annan information som du lämnat och som är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden gentemot dig.

DET HÄR ANVÄNDER VI DINA UPPGIFTER TILL

QSEC har rätt att behandla de personuppgifter som vi behöver för att fullgöra vårt åtagande gentemot dig. Det kan också vara så att vi behöver behandla dina uppgifter på grund av krav i lag eller förordning.

Dina personuppgifter kan också komma att behandlas för marknads- och kundanalyser, för att upprätta statistik, marknadsföringsändamål samt för att utvärdera, utveckla och informera om tjänster och produkter. Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse av att kunna utveckla, förbättra och sälja produkter och tjänster samt bibehålla en god kundkontakt, god service och säkra leveranser.

Det kan förekomma att vi kontrollerar personuppgifter som vi har fått av dig mot olika privata och offentliga register i syfte att säkerställa att uppgifterna är aktuella.

SÅ SKYDDAR QSEC DINA UPPGIFTER

QSEC skyddar dina personuppgifter genom en kombination av tekniska och organisatoriska lösningar. Åtkomstsystem krävs på samtliga datorer och telefoner som hanterar personuppgifter. De personuppgifter som finns på papper i pärmar och dylikt förvaras i låsta skåp.

DE HÄR KAN SE DINA PERSONUPPGIFTER

Dina personuppgifter används av QSEC och de företag som agerar som personuppgiftsbiträden för QSEC Vi lämnar inte ut dina personuppgifter till några andra bolag om vi inte måste göra detta på grund av lag, förordning eller myndighetsbeslut, eller för att skydda våra rättigheter eller tredje parts rättigheter.

Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina personuppgifter till tredje part för marknadsföringsändamål. Uppgifter vidarebefordras bara till tredje part (företag) om det krävs för att tillhandahålla en tjänst.

HUR LÄNGE LAGRAS PERSONUPPGIFTERNA?

Vi behandlar olika kategorier av personuppgifter med olika ändamål och rättsliga grunder. Därför skiljer sig lagringstiderna beroende på i vilket ändamål vi behandlar dina personuppgifter.

COOKIES OCH INNEHÅLL PÅ QSEC.SE

Här kan du ta del av information om qsec.se, innehåll och användningen av cookies.

COOKIES OCH IP NUMMER

På QSEC.se används cookies. Enligt lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003, ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om:

  • att webbplatsen innehåller cookies
  • vad dessa cookies används till och
  • hur cookies kan undvikas

QSEC.se använder sig av både permanenta och tillfälliga textfiler som sparas i din webbläsare, så kallade cookies. Tillfälliga cookies raderas när du lämnar QSEC.se och de innehåller ingen personlig information.

Permanenta cookies används till vår besöksstatistik, då sparas också ditt IP-nummer. Besöksstatistiken är ett viktigt verktyg för att vidareutveckla webbplatsen. Genom att analysera hur du som besökare använder webbplatsen kan vi kontinuerligt förbättra den för dig som besökare.

Genom Google Analytics och Facebook använder vi även cookies till remarketing. Remarketing innebär intressebaserad annonsering, dvs. att ditt beteende på vår webbsida kan användas för riktade annonser på andra webbplatser. I detta syfte används data från en tredjeparts-cookie.

AVAKTIVERA COOKIES

Vill du inte acceptera cookies kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar till lagring av cookies eller att du informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie. Genom webbläsaren kan du också radera tidigare lagrade. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information.

FRÅGOR

Har du fler frågor om cookies på qsec.se kan du kontakta QSEC på telefonnummer 010-452 06 00 eller maila oss på info@qsec.se.

LÄS MER

Post- och telestyrelsen har utförlig information om tekniken och lagen om Cookies, läs mer.

TOP