Kvalitetspolicy

QSEC Sverige AB tillhandahåller totallösningar som effektiviserar och underlättar din fastighetsförvaltning. Vårt arbete ska ge goda resultat i form av minskade energikostnader för kunden, ökad komfort för tredje person och minskad påverkan på miljön.

För att ständigt förbättra vårt arbete och leva upp till kundens samt legala krav, bedriver vi ett aktivt kvalitetsarbete. Detta innebär att:

  • Vi har en tydlig och ständigt pågående kommunikation med kunder, underentreprenörer och leverantörer
  • Vi fortlöpande utvecklar produkter, arbetsmetoder och vår organisation för att ständigt vara i fas med marknadens förändringar samt leda utvecklingen inom energieffektivisering
  • Vi genomför arbetet på ett strukturerat och kvalitetssäkert sätt, med kompetent, tillmötesgående och hänsynstagande personal


TOP