Miljöpolicy

I vår verksamhet arbetar vi för en ständig förbättring av vår miljö. Våra produkter och tjänster effektiviserar energianvändande, vilket bidrar till minskad användning av fossila bränslen och därmed föroreningen av vår omgivning.

Internt jobbar vi medvetet med våra miljömål, där fokus är på att minska våra transporter och vår förbrukning av papper.

Vår målsättning är att alltid uppfylla samhällets, våra kunders samt våra egna miljömål - samt följa den för verksamheten aktuella miljölagstiftningen.

 

TOP