Plantskolan, Stockholm

Kund
AB Familjebostäder

Projektbeskrivning
Injustering av värme i 245 lägenheter. Plantskolan ligger i Enskede gård och är byggt på 40-talet. Utgångspunkten var många klagomål och hyresåterbetalningar pga ett flertal kalla lägenheter, vilket orsakades av kraftig obalans i värmesystemet.

Resultat
Efter injustering har alla lägenheter jämn temperatur och Familjebostäder behöver inte göra fler hyresåterbetalningar. Fjärrvärmeförbrukningen har inte gått upp utan snarare sänkts några procent, och arbetet med optimering fortgår.

TOP