Plantskolan, Stockholm

Kund

AB Familjebostäder

Projektbeskrivning

Injustering av värme i 245 st lägenheter. Plantskolan ligger i Enskede gård och är byggt på 40-talet. Kalla lägenheter resulterade i flera klagomål och hyresåterbetalningar. Problemet var en kraftig obalans i värmesystemet, och lösningen var Qsec-metoden.

Resultat


Efter injustering har alla lägenheter jämn temperatur och Familjebostäder behöver inte göra fler hyresåterbetalningar. Fjärrvärmeförbrukningen har inte gått upp utan snarare sänkts några procent, och arbetet med optimering fortgår. Framförallt är hyresgästerna är nöjda och belåtna.

Kontakta oss