Värme

Genom att optimera flödet i varje radiator/värmekälla, så att samtliga lägenheter och rum får ett optimalt energiuttag, kan uppvärmningskostnaderna minskas med upp till 20 % beroende på fastighetens tillstånd.

Med en balansering av värmesystemet uppnås inte bara en minskad energiförbrukning, utan även en förbättrad boendekomfort då fastighetens samtliga rum erhåller en jämnare temperatur.

En värmeinjustering innebär att fastighetens hela energisystem beräknas för att fastställa rätt flöde till varje enskild radiator. Detta flöde balanseras sedan med hjälp av ventiler.

QSECs styrka är vårt egenutvecklade beräkningsprogram – Heat Control Calculating System (HCCS) – som tar fram ett optimalt flöde för varje värmekälla, samt vår flödesventil – QSEC-ventilen – som säkerställer det beräknade flödet.

QSEC-ventilen monteras in dolt i värmesystemet. Detta görs i varje radiator eller slinga beroende på typ av system. Då den monterade ventilen inte är möjlig att manipulera, är risken minimal att en förändring av det optimerade flödet kan ske med följd att systemet åter hamnar i obalans. Med andra ord erhåller ni ett energisystem under total kontroll!

För att läsa mer om inbyggda kv-värden och QSEC-metoden – läs här.
För referensobjekt – läs här.

TOP