QSEC-metoden

QSEC arbetar med energieffektivisering enligt en egen framtagen metod - QSEC-metoden. Vad är då skillnaden mellen QSEC-metoden och traditionell injustering?

Vid traditionell injustering fördelas flödet i anläggningen genom strypningar på ett flertal ställen. Detta sker på stamventiler, radiatorventiler samt även ibland på returventiler. Dessa strypningar är lätta att manipulera, t.ex. genom att öka flödet lokalt. Då vattnet alltid går den enklaste vägen, blir konsekvensen att andra delar i anläggningen blir lidande.

Istället för denna metod av injustering, kan man fördela flödet genom att endast strypa på värmarna, t.ex. radiatorer och golvslingor. Man får då allt tryckfall vid värmaren. Dessa strypningar får därmed auktoritet över andra motstånd, och ger därmed en mer exakt injustering. Denna strypning monteras in i rörsystemet vid t.ex. radiatorn i form av en mässingsdetalj med ett noggrant framräknat KV-värde (den så kallade QSEC-ventilen).

Alla övriga strypanordningar i anläggningen ställs fullt öppna. Det blir nu betydligt svårare att manipulera systemet, samt lättare att lokalisera eventuella problem i framtiden.

I QSEC-metoden ingår att vi kontrollerar hela systemets funktion under vinterhalvåret, där att vi mäter vattnets temperatur samt temperaturfall på alla värmare för att säkerställa att rätt flöde erhållits.

För att läsa mer, ladda hem informationsbladet om QSEC-metoden

TOP