Varmvattencirkulation (VVC)

Genom optimering av systemet för varmvattencirkulation (vvc) kan energibehovet reduceras, samtidigt som risken för legionellabakterier minimeras.

VVC står för VarmVattenCirkulation, och innebär att en viss mängd av fastighetens tappvarmvatten cirkulerar konstant i husets ledningar. Detta medför att vattnet inte behöver transporteras ända från varmvattenberedaren när man vrider på kranen, och tiden man behöver vänta på sitt varma vatten minskar därmed. (Väntetiden för varmvatten är reglerat av Boverket och bör vara max 10 sek.)

Utöver den höjda komfort som kortare väntetid på varmvatten innebär, finns det ytterligare fördelar med att ha ett optimerat vvc-system:

- Risken för tillväxt av legionellabakterier minimeras då temperaturen inte får vara lägre än 50 C i varmvattensystemet. (Bakterien finns naturligt i dricksvatten, men tilltar till halter med risk för smitta vid temperaturer 20-45 C.)

- Varmvattenförbrukningen minskas då vattnet inte behöver stå och rinna i väntan på önskad temperatur.

QSEC kan hjälpa er med optimering av ert vvc-system och bidra till en energieffektivisering. Arbetet genomförs m.h.a. vårt egenutvecklade beräkningsprogram HCCS, där vi med stor noggrannhet kan få fram rätt dimensioner och inställningar för ert system.

För referensobjekt, läs vidare här.

 

TOP