Vattenbesparande åtgärder

Idag kan vi med hjälp av modern snålspolande utrustning erbjuda en minskning av vattenförbrukningen med upp till 30 % – utan att lägenhetsinnehavarna upplever några negativa effekter!

En fastighets vattenförbrukning är omfattande. Som exempel använder varje person i Sverige i genomsnitt 180 liter vatten per dygn, där 65 liter går åt till att sköta den personliga hygienen.
Men det finns besparingar att göra.

Ca 35 % av lägenheters vattenförbrukning består av uppvärmt vatten. Vid installation av snålspolande utrustning, kan denna mängd minskas och den totala värmekostnaden sänkas med upp till 8 %. Detta med bibehållen sköljkomfort och utan att de boende upplever några negativa förändringar.

Exempel på åtgärder som minskar vattenförbrukning och leder till en energieffektivisering är:
-    Installation av snålspolande strålsamlare i kranar i kök och wc
-    Installation av snålspolande strålsamlare i dusch
-    Byte från tvågreppsblandare till resurseffektivare engrepps- samt termostatblandare
-    Byte från enkelspolande till dubbelspolande wc-stol

Ett genomförande av vårt vatten- och energisparprogram innebär även en total översyn av hela sanitetsutrustningen – vilket ger dig som fastighetsägare kontroll på fastighetens underhållsbehov.

QSEC har genomfört ett stort antal projekt inom vattenbesparing genom åren, och ni finner ett urval av referenser här.

TOP