Ventilation

För att säkerställa att en fastighet har erforderlig ventilation, krävs regelbundna injusteringar och kontroller – detta kan vi hjälpa er med!

En väl fungerande ventilationsanläggning är något som både vi människor och fastigheten mår bra av. Det resulterar inte bara i en komfortabel inomhusmiljö, utan även ett energi- och kostnadseffektivt klimatsystem där fastighetens livslängd kan optimeras.

För att uppnå detta är det viktigt att flöden och funktion är de rätta för fastigheten. Vid för låga eller höga flöden blir resultatet inte bara en dålig luftkvalitet med risk för fukt och mögel - fastighetsägaren får även onödigt höga energikostnader.

Vi kan hjälpa er med allt från mätningar, injustering av flöden och rensning av ventilationskanaler, till obligatorisk ventilationskontroll (OVK) och ombyggnation med byte av fläkt eller aggregat.

Resultatet blir ett ventilationssystem med ett optimerat energibehov och med ett tillfredsställande klimat för de boende – en vinst för alla!

QSEC har under åren genomfört flertalet ventilationsprojekt, som ni kan läsa om här.
För mer information om ventilation och vad som gäller för just dig och din fastighet, besök Boverket.

TOP