Ni hittar uppgifterna för energikalkylen i er energideklaration. På Boverket kan man söka efter och beställa dessa. En senare energideklaration ger ett bättre underlag.

Kalkylen baseras på förbrukningen hos ett normalhus i en specifik ort i Sverige. Normalintervallet för energiåtgången i fastigheten som matas in justeras utifrån vissa parametrar för att ge en rättvis jämförelse. Därför är det viktigt att uppgifterna matas in korrekt. Att jämföra ett hus i Norrland med ett hus i Skåne hade inte sagt något om husens energiprestanda om inte hänsyn tas till skillnaden i klimat. Kalkylen baseras på referensvärden för flerbostadshus enligt (BOVERKET – BFS 2012:9 BED 5).

Testa vår energikalkylator – fyll i din nuvarande energiförbrukning:

[energy_calculator]