Med vår unika injusteringsmodell kan vi snabbt skapa ett optimalt flöde för varje värmekälla i er fastighet, varesig den är anrik eller nybyggd. När vi är klara är er fastighet korrekt justerad, noga optimerad och tryggt digitaliserad. Det sparar ni pengar, tid och miljö på.

QSEC-metoden

Vi säkerställer bekvämlighet och besparingar med hjälp av en unik injusteringsmodell som vi kallar QSEC-metoden. Så här går det till:

  • Med hjälp av vårt egenutvecklade beräkningsprogram (Heat Control Calculating System) tar vi fram ett optimalt värmeflöde för varje värmekälla i er fastighet.
  • För att säkerställa det optimala värmeflödet installerar vi en icke-manipulerbar nippel i era radiatorer.
  • För att ni ska kunna hålla stenkoll på era värmekurvors utveckling installerar vi även trådlösa sensorer från vår samarbetspartner Nrlyze. Med denna digitalisering får ni tydlig överblick över era besparingar och total kontroll över er energiförbrukning.

En smart plattform för sänkta värmekostnader

Vi arbetar med Nrlyze. Det är en modern och användarvänlig plattform för datainsamling och analys som gör det enkelt att mäta och optimera inomhustemperaturen i BRF:er och andra fastigheter. Plattformen består av sensorer och AI-baserade algoritmer, vilka installeras i er fastighet, samt en tillhörande molntjänst och app.

När Nrlyze installeras så optimeras fastighetens värmesystem, vilket reducerar era värmekostnader. Så enkelt är det faktiskt. Därför känns det självklart att vi på QSEC samarbetar med just Nrlyze. Tillsammans kan vi säkerställa en trygg och smart energieffektivisering som förblir effektiv och enkel att hantera för BRF:er och fastighetsförvaltare.

Värmeinjustering – vad är det?

En värmeinjustering innebär att fastighetens hela energisystem beräknas för att fastställa rätt flöde till varje enskild radiator. Detta flöde balanseras sedan med hjälp av ventiler. Genom att optimera flödet i varje radiator och värmekälla får samtliga lägenheter och rum ett optimalt energiuttag. Det gör att uppvärmningskostnaderna minskas rejält. Med en balansering av värmesystemet uppnås inte bara en minskad energiförbrukning, utan även en förbättrad boendekomfort då fastighetens samtliga rum får en jämnare temperatur.

Serviceavtal för värmeinjustering


Värmeanläggningen är ofta en stor kostnad i fastigheter. Med QSECS värmeeffektivisering och serviceavtal kan ni enkelt sänka kostnaderna och hålla dem låga. Då slipper ni alla problem, all oro och allt driftansvar samtidigt som effektiviseringen garanterat förblir effektiv, lönsam och hållbar. Vi finns i Göteborg, Malmö och Stockholm, har lång erfarenhet av skräddarsydd energieffektivisering och är alltid nära till hands för bostadsrättsföreningar och fastighetsförvaltare. Läs mer om våra förmånliga serviceavtal.

Vad säger våra kunder?

Vi har fått äran att hjälpa många Bostadsrättsföreningar och fastighetsförvaltare genom åren, och här finner ni ett urval av våra referenser.