För oss är miljö och kvalitet A och O – vi strävar efter att minska samhällets energianvändning i stort, samt arbetar hårt för att erbjuda varje enskild kund tjänster av högsta kvalitet.

Vi har sedan starten arbetat för att ständigt förbättra vår verksamhets miljö- och klimatpåverkan. Grunden för vårt arbete, med de åtaganden och ambitioner vi har, finns formulerade i vår miljöpolicy. Som ett erkännande av vårt arbete är vi sedan 2005 miljödiplomerade av Göteborgs Stad – något vi är stolta över och kommer att fortsätta arbeta med.

Vi är duktiga på det vi gör, men vi vet att vi alltid kan bli bättre. Under 2010 tog vi därför beslutet att certifiera oss enligt kvalitetsstandarden ISO 9001, och under 2019 blev vi omcertifierade till ISO 9001:2015. Detta innebär att vi ständigt arbetar med att förbättra vår verksamhet, och kan därigenom leverera kvalitetssäkrade lösningar. Målet med våra förbättringar är det samma som resultatet: ännu fler nöjda kunder!

Vi mäter årligen hur bra vi är, samt hur vi kan bli bättre. Detta genom enkätutskick till ett urval av våra kunder. Har du som kund förbättringsförslag eller synpunkter på vårt arbete? Hör gärna av dig till oss direkt. Med din hjälp kan vi bli ännu bättre.

Grunden för vårt arbete inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö är formulerat i våra policys:

Vår miljöpolicy

Vi arbetar för en ständig förbättring av vår miljö. Våra produkter och tjänster effektiviserar energianvändande, vilket bidrar till minskad användning av fossila bränslen och därför även föroreningen av vår omgivning.

Internt jobbar vi medvetet med våra miljömål, där fokus är på att minska våra transporter och vår förbrukning av papper.

Vår målsättning är att alltid uppfylla samhällets, våra kunders samt våra egna miljömål – samt att följa den för verksamheten aktuella miljölagstiftningen.

Vår kvalitetspolicy

Vi tillhandahåller totallösningar som effektiviserar och underlättar din fastighetsförvaltning. Vårt arbete ska ge goda resultat i form av minskade energikostnader för kunden, ökad komfort för tredje person och minskad påverkan på miljön.

För att ständigt förbättra vårt arbete och leva upp till både kundens krav samt legala krav, bedriver vi ett aktivt kvalitetsarbete. Detta innebär att:

  • Vi har en tydlig och ständigt pågående kommunikation med våra kunder, underentreprenörer och leverantörer.
  • Vi utvecklar produkter, arbetsmetoder och vår organisation kontinuerligt. Detta för att ständigt vara i fas med marknadens förändringar samt leda utvecklingen inom energieffektivisering.
  • Vi genomför vårt arbete på ett strukturerat och kvalitetssäkert sätt, med kompetent, tillmötesgående och hänsynstagande personal.