När ert vattenflöde optimeras så minskar er energiförbrukning och era vattenkostnader. Samtidigt ökar vattenkvaliteten och bekvämligheten i fastigheten. Med våra expertåtgärder får ni därför sundare vatten, reducerat energibehov och en skönare vardag med upp till 30 % minskad vattenförbrukning. Sunt, smart och hållbart.

Varmvattencirkulation (VVC)

Genom att optimera systemet för varmvattencirkulation (vvc) kan vi reducera ert energibehov och samtidigt minimera risken för legionellabakterier i er fastighet.

VVC – vad är det?

Jo, det står för VarmVattenCirkulation. Det innebär att en viss mängd av fastigheters tappvarmvatten cirkulerar konstant i husets ledningar. Detta medför att vattnet inte behöver transporteras ända från varmvattenberedaren när man vrider på kranen, vilket resulterar i att man inte behöver vänta lika längre på att få varmvatten i kranen eller duschen.

Fördelarna med ett optimerat VVC-system:

  • Ökad komfort och minimerad risk för legionellabakterier. Livet i fastigheten blir både sunt och bekvämt.
  • Snabbare varmvatten, vilket innebär minskat vattenslöseri. Vattenförbrukningen i fastigheten blir både kostnadssmart och hållbar.

Med QSEC blir er VVC-optimering optimal

Väntetiden för varmvatten är reglerat av Boverket och bör vara max 10 sek. Med vår erfarna hjälp är detta snabbt och enkelt fixat. Bland annat så har vi ett egenutvecklat beräkningsprogram, där vi med stor noggrannhet kan få fram rätt dimensioner och inställningar för ert system. Hör gärna av dig, så berättar vi mer. Vill du boka en kostnadsfri förstudie? Klicka här. För referensobjekt, läs vidare här.

Vattenbesparande åtgärder

Med modern snålspolande utrustning hjälper vi er att minska er vattenförbrukningen med upp till 30 %. Och det bästa av allt? Ingen av de boende kommer att uppleva några negativa effekter. När ni låter oss se över er vattenförbrukning ingår även total översyn av hela sanitetsutrustningen, vilket ger dig som fastighetsägare kontroll över fastighetens underhållsbehov.

Med QSEC sparar ni vatten, pengar och miljö
En fastighets vattenförbrukning är omfattande. Som exempel använder varje person i Sverige i genomsnitt 180 liter vatten per dygn, där 65 liter går åt till att sköta den personliga hygienen. Men det finns besparingar att göra.

Energieffektivisering genom minskad vattenförbrukning

Visste du att ca 35 % av lägenheters vattenförbrukning består av uppvärmt vatten? När vi installerar snålspolande utrustning minskas denna mängd, och vi kan på så sätt sänka er totala värmekostnad med upp till 8 %. Detta med bibehållen sköljkomfort och utan att de boende upplever några negativa förändringar. Här kommer fyra exempel på hur vi på QSEC kan hjälpa er till minskad vattenförbrukning och ökad energieffektivisering:

  • Installation av snålspolande strålsamlare i kranar i kök och wc.
  • Installation av snålspolande strålsamlare i dusch.
  • Byte från tvågreppsblandare till resurssmarta engreppsblandare samt termostatblandare.
  • Byte från enkelspolande till dubbelspolande wc-stol.

Vad säger våra kunder?

Vi har genomfört ett stort antal projekt inom vattenbesparing genom åren, och här finner du ett urval av våra referenser.

Vanliga frågor (FAQ)

En fastighets vattenförbrukning är omfattande och i dag är det enkelt att göra stora besparingar – utan att de boende upplever några negativa förändringar. Bland annat med hjälp av moderna snålspolande strålsamlare i kök, wc och dusch. Med våra expertåtgärder får ni sundare vatten, reducerat energibehov och en skönare vardag med upp till 30 % minskad vattenförbrukning.

Det är en fråga om både komfort och hållbarhet. Med ett optimerat VVS-system får ni snabbare varmvatten, vilket innebär minskat vattenslöseri. Vattenförbrukningen i fastigheten blir både kostnadssmart och hållbar. Hör gärna av dig, så berättar vi mer.

Genom att optimera ert system för varmvattencirkulation (vvc) reducerar ni ert energibehov samtidigt som ni minimerar risken för legionellabakterier i er fastighet.

Ca 35 % av lägenheters vattenförbrukning består av uppvärmt vatten. Med modern, snålspolande utrustning minskas denna förbrukning rejält – utan att försämra komforten. När ni låter oss på QSEC se över er vattenförbrukning ingår även total översyn av hela sanitetsutrustningen, vilket ger dig som fastighetsägare kontroll över fastighetens underhållsbehov.

Med vår energioptimering får ni lägre kostnader och med vårt serviceavtal blir det enkelt att hålla dem låga. Samtidigt slipper ni all oro, allt ansvar och alla eventuella problem som rör driften. Läs mer om våra förmånliga serviceavtal.