Med vår energioptimering får ni lägre kostnader och med vårt serviceavtal blir det enkelt att hålla dem låga. Samtidigt slipper ni all oro, allt ansvar och alla eventuella problem som rör driften. Istället får ni en modern energieffektiviseringen som garanterat förblir effektiv, lönsam och hållbar. Tryggt för er, ett nöje för oss.

Löpande underhåll för bestående besparingar

Visste du att uppvärmning står för över 60% av driftkostnaden i en fastighet? Er värmeanläggning gör ett viktigt jobb – med vår hjälp kan den arbeta bättre och till en lägre kostnad. Därför rekommenderar vi alltid ett serviceavtal. Då får ni löpande underhåll av bland annat undercentralen, ventilationssystemet och värmeanläggningen. Det innebär:

  • fortsatt minskning av era energi- och driftkostnader.
  • en fastighet och anläggning som lever längre.
  • minimering av eventuella driftstörningar.
  • ökad trygghet, där ni slipper driftansvar.
  • en lika stabil som behaglig inomhusmiljö.
  • en fortsatt positiv miljöpåverkan.

Hur går det till? Så här enkelt är det:

  • Våra kompetenta och erfarna tekniker besöker er för analys och service enligt protokoll.
  • Därefter återkopplar de till er med eventuella åtgärdsförslag i form av effektiviseringar och förbättringsförslag för er anläggning.
  • Service utförs sedan med ett löpande intervall, enligt överenskommelse.

Tack vare vårt serviceavtal får ni en bekymmersfri drift. Samtidigt kommer våra tekniker att få en god kännedom om er anläggning, vilket innebär en effektivare analys och snabbare åtgärd vid ett eventuellt problem.

Trygg energioptimering för BRF:er och fastighetsbolag

Hur ser era behov ut? Som experter inom värme, vatten, ventilation och OVK kan vi hjälpa er med precis det ni behöver. Till exempel byte av undercentral, styr & regler eller förslag på hur ni kan spara energi i just er fastighet. I samband med detta kan vi också byta radiatorventiler eller injustera värmesystemet enligt QSEC-metoden.

QSEC är med hela vägen

Vi hjälper er gärna med felsökning, underhåll och kontrollmätningar. Samtidigt ser vi till att er fastighet uppfyller de lagar och myndighetskrav som gäller. Dessutom är vi bara ett samtal bort, hör gärna av dig så berättar vi mer.