Vi arbetar med Nrlyze. Det är en modern och användarvänlig plattform för datainsamling och analys som gör det enkelt att mäta och optimera inomhustemperaturen i BRF:er och andra fastigheter.

En trygg plattform för sänkta värmekostnader

När Nrlyze installeras så optimeras fastighetens värmesystem, vilket reducerar era värmekostnader. Så enkelt är det faktiskt. Därför känns det självklart att vi på QSEC samarbetar med just Nrlyze. Tillsammans kan vi säkerställa en trygg och smart energieffektivisering som förblir effektiv och enkel att hantera för BRF:er och fastighetsförvaltare. För mer information, besök nrlyze.se.

Detta är Nrlyze:

  • En modern, effektiv och användarvänlig plattform för datainsamling och analys.
  • Gör det enkelt att mäta och optimera inomhustemperaturen i BRF:er och fastigheter.
  • Består av sensorer och digitala displayer, samt en tillhörande molntjänst och app.

Här berättar Lars Hansson, VD och grundare till Nrlyze, om hur plattformen fungerar:

Nrlyze – en viktig del av QSEC-metoden

Med QSEC-metoden skapar vi icke manipulerbara värmesystem som garanterar ökad bekvämlighet, bestående besparingar och positiv miljöpåverkan i fastigheter. Nrlyze spelar en viktig roll i optimeringsprocessen, och här kan du se hur det går till.