Energikalkylator

Fyll i din nuvarande energiförbrukning i formuläret för att se hur mycket besparing du kan göra.

Ni hittar uppgifterna för energikalkylen i er energideklaration. På Boverket kan man söka efter och beställa dessa. En senare energideklaration ger ett bättre underlag.

Kalkylen baseras på förbrukningen hos ett normalhus i en specifik ort i Sverige. Normalintervallet för energiåtgången i fastigheten som matas in justeras utifrån vissa parametrar för att ge en rättvis jämförelse. Därför är det viktigt att uppgifterna matas in korrekt. Att jämföra ett hus i Norrland med ett hus i Skåne hade inte sagt något om husens energiprestanda om inte hänsyn tas till skillnaden i klimat. Kalkylen baseras på referensvärden för flerbostadshus enligt (BOVERKET – BFS 2012:9 BED 5).

Skapa kalkyl för din energieffektivisering

kWh
kWh
kWh
kWh

Uppvärming

Energibesparing
Energiprestanda kWh/m²år
Referensvärde energiprestanda kWh/m²år
Förbrukning Normalårskorrigerad kWh/år
Referensvärde förbrukning kWh/år
Besparingspotential uppvärmning kWh/år

I vissa fall kan energikalkylen indikera att det inte finns någon besparingspotential. Så behöver inte vara fallet då varje hus är unikt.

Kalkylen tar inte heller hänsyn till flödestaxan hos fjärrvärmeverken. En injustering resulterar i de flesta fall att straffavgiften försvinner och istället blir en flödesbonus. På så sätt kan en injustering spara pengar även om inte energiåtgången i kWh minskar.

Generera kalkyl

Fyll i dina kontaktuppgifter så skickar vi en PDF med en sammanställning av din totala energibesparing.

Hör gärna av dig till Qsec för mer information

Om fastigheten ligger i Storstockholm, kontakta
Björn Nihlén på 010-452 06 11 eller bjorn@qsec.se
För övriga Sverige kontakta
Thorbjörn Jonsson på 010-452 06 10 eller thorbjorn@qsec.se