BRF Gyllene tiden

Kund

BRF Gyllene tiden

Projektbeskrivning

BRF Gyllene tiden på Blåsutgatan i Göteborg består av 69 st lägenheter, portionerade i tre huskroppar. Anledningen till att vi blev kontaktade var på grund av problem med oljud i värmesystemet. Projektet kom att omfatta både injustering av värme och ventilation, byte av fläktar samt installation av vattenbesparande åtgärder.

Resultat


Efter genomfört montage har problemen försvunnit och de boende har fått en bättre inomhusmiljö.

Kontakta oss