Vad vinner man på att spara energi?

Svaret kan kännas självklart: att spara energi är att spara pengar. Och det stämmer ju, så klart. Men en långsiktig energibesparing innebär mycket mer än så. I alla fall om den görs på rätt sätt. Här berättar vi hur och varför.

Sedan starten 1999 har vi på QSEC levererat helhetslösningar inom energieffektivisering över hela Sverige. En av våra vassaste lösningar kallas för QSEC-metoden – en unik form av värmeinjustering, som gynnar planeten och alla i fastigheten. I den här intervjun med Christer Lebeck, QSECs grundare, rätar vi ut alla frågetecken som rör trygg och hållbar energibesparing.

Christer, vad gör QSEC för något?

Vi arbetar med värme, vatten, ventilation, styrning och reglering – alla delar som avgör en fastighets energiförbrukning och inomhuskomfort, helt enkelt. I grunden för vår verksamhet har vi vår egenutvecklade och patenterade metod, som vi kallar QSEC-metoden. Med den så balanserar och styr vi värmesystemet, samt kompletterar med andra energieffektiviserande tjänster såsom styrning och reglering, OVK, injustering, ventilation och rumsgivare.

Hur skiljer sig QSEC-metoden från andra lösningar?

Vid traditionell värmeinjustering fördelas flödet i anläggningen genom strypningar på ett flertal ställen – på stamventiler, radiatorventiler och ibland på returventiler. Dessa strypningar är lätta att manipulera, genom att exempelvis öka flödet lokalt. Och eftersom vatten alltid tar den enklaste vägen så blir andra delar i anläggningen lidande. En av de saker som verkligen särskiljer QSEC-metoden från andra lösningar är att man bland annat fördelar flödet genom att göra strypningar på värmarna. Det innebär att du lokaliserar allt tryckfall endast vid dessa, vilket är mycket gynnsamt.

På vilka sätt är det gynnsamt?

Jo, det hela leder till att strypningarna får auktoritet över andra motstånd och ger därmed en mer exakt injustering. Du monterar in den strypningen i rörsystemet vid till exempel radiatorn i form av en mässingsdetalj med ett noga framräknat KV-värde, den så kallade QSEC-ventilen. Det är QSEC-ventilen som säkerställer det beräknade flödet. Kortfattat kan man säga att QSEC-metoden möjliggör en exakt mätning av KV-värdet  (kapacitetsvärdet) och justeringen av värmesystemet för en optimal energiförbrukning och behaglig inomhustemperatur.

Innebär detta att man slipper ojämna temperaturer i fastigheten?

Precis. Eftersom QSEC-ventilen arbetar automatiskt och är omöjlig att manipulera, är risken obefintlig att systemet åter hamnar i obalans. Våra kunder får därmed total kontroll över sina energisystem. Dessutom mäter vi vattnets temperatur samt temperaturfall på alla värmare för att säkerställa att rätt flöde erhållits.

Vad händer så fort värmeinjusteringen är gjord?

Till att börja med så lämnar vi alltid en dokumentation och fem års garanti. Besparingen i fastigheten börjar direkt efter slutförd installation, och för att hålla stenkoll på värmekurvorna så installerar vi även smarta digitala displayer i fastigheten. Vi tror på kontinuitet och uppföljning, och erbjuder därför även våra kunder riktigt bra serviceavtal.

Vad kan man förvänta sig av värmeinjusteringen?

Med vår insats skapas en behaglig värmebalans i fastigheten, vilket i sin tur sänker fastighetsägarens största utgift – kostnaden för energi. I samband med detta uppstår även en ovärderlig synergieffekt: nöjdare hyresgäster! Att ta hjälp av QSEC är helt enkelt en energismart, digital och hållbar lösning för både fastighetsägare och BRF:er.

Apropå hållbarhet, lever ni även som ni lär?

Det tycker jag absolut. Dels är vi miljö- och kvalitetscertifierade enligt ISO 9001, dels består hela vår säljkårs fordonspark av elbilar. Eftersom vi direkt arbetar med att minska samhällets energianvändning, var det våra bilar som hade störst negativ miljöpåverkan. Vi har sedan starten arbetat för att ständigt bli ännu bättre, såväl internt som tillsammans med våra kunder. Framöver planerar vi att fortsätta växa för att få arbeta med många fler olika slags fastigheter, samt utveckla fler energieffektiviserande åtgärder för att ytterligare kunna bidra till en hållbar utveckling.

Tack Christer! Vill du som läser detta veta mer om hur vi på QSEC kan hjälpa just dig och din fastighet? Läs mer om den unika QSEC-metoden och boka gärna en kostnadsfri förstudie. Då kan även alltid ringa oss på 010-452 06 00 eller skriva till oss, så svarar vi på alla dina energifrågor. Vi hörs!

Kontakta oss