BRF Jakten

Vi skapade en energibesparing på 19,3%.

Kund

BRF Jakten

Projektbeskrivning

BRF Jakten i Göteborg består av 170 st lägenheter och fem st affärslokaler. Deras VS-system är ett ett-rörs-system, uppdelat på en undercentral och fördelat på sex fastigheter belägna på 2:a, 3:e och 4:e Långgatan. Vår uppgift var att genomföra en värmeinjustering med Qsec-metoden, samt utföra byte av termostater, pump och expansionskärl. I samband med vårt montage monterade vi även vattenbesparande material och genomförde våtrumskontroller.

Resultat


Med våra insatser lyckades BRF Jakten sänka sin energiförbrukning med 19,3%.

Kontakta oss