Danderyds sjukhus

Kund
Locum

Projektbeskrivning

Projektet var ett s.k. “EPC- projekt” (Energy Performance Contracting) i samarbete med YIT, där Locum var beställare. Arbetet omfattade pumpbyten, injustering av värmesystemet samt installation av vattenbesparande åtgärder i 32 st hus.

Resultat
Efter genomfört arbete kunde vi konstatera att vi bytt ca 100 st circulationspumpar, injusterat ca 7 000 st radiatorer och installerat vattenbesparande detaljer i ca 1200 st duschar, toaletter och handfat.

TOP