Danderyds sjukhus

Kund

Locum

Projektbeskrivning

Projektet var ett så kallat “EPC- projekt” (Energy Performance Contracting) i samarbete med YIT, där Locum var beställare. Arbetet omfattade pumpbyten, injustering av värmesystemet samt installation av vattenbesparande åtgärder i 32 st hus.

Resultat


Efter genomfört arbete kunde vi konstatera att vi bytt ca 100 st cirkulationspumpar, injusterat ca 7 000 st radiatorer och installerat vattenbesparande detaljer i ca 1 200 st duschar, toaletter och handfat.

Kontakta oss