Kv Nytorp, Malmö

Kund
MKB

Projektbeskrivning

Uppdraget för MKB var att injustera befintligt värmesystem i Kv Nytorp i Malmö. Fastigheten består av ett 16-våningshus, ett 9-våningshus samt en affärslokal.

Värmesystemet består av ett golvvärmesystem ingjutet i betonggolvet s.k. kristallslingor. Värmevattnet matas via en slingfördelare i köket och uppdraget var att här byta tillopp- och returventilen mot nya kulventiler. Stamventilerna skulle kontrolleras och ställas helt öppna och vid behov bytas mot nya kulventiler. VS-pumpen byttes mot en ny tryckstyrd pump.

Målet med injusteringen var att uppnå en likartad returtemperatur på samtliga slingor, samtidigt som inga större skillnader i rumstemperatur mellan olika lägenheter skulle förekomma beroende på flödesavvikelser i slingorna.

Resultat
Resultatet enligt våra mätningar visade på mycket jämna flöden och inomhustemperaturer, där varje lägenhet idag kan kontrolleras via inomhusgivare. Foto: Jaenecke Arkitekter AB

TOP