Kv Nytorp, Malmö

Kund

MKB

Projektbeskrivning

Uppdraget för MKB var att injustera befintligt värmesystem i Kv Nytorp i Malmö. Fastigheten består av ett 16-våningshus, ett 9-våningshus samt en affärslokal.

Värmesystemet består av kristallslingor, som är ett golvvärmesystem ingjutet i betonggolvet. Värmevattnet matas via en slingfördelare i köket och uppdraget gick ut på att byta tillopp- och returventilen mot nya kulventiler. Stamventilerna skulle kontrolleras och ställas helt öppna och vid behov bytas mot nya kulventiler. VS-pumpen byttes mot en ny tryckstyrd pump.

Målet med injusteringen var att uppnå en likartad returtemperatur på samtliga slingor – och samtidigt undvika större skillnader i rumstemperatur bland de olika lägenheterna.

Resultat


Våra mätningar visade på mycket jämna flöden och inomhustemperaturer, där varje lägenhet i dag kan kontrolleras via inomhusgivare. Smidigt, tryggt och hållbart.

Kontakta oss