Rannebergen, Göteborg

Med vår hjälp sparar Göteborgs Stads Bostads AB 1 100 000 sek om året.Kund


Göteborgs Stads Bostads AB

Projektbeskrivning


Projektet omfattade injustering av värme och ventilation, pumpbyten samt kalibrering av inomhusgivare i 1 600 st lägenheter i Rannebergen utanför Göteborg.

Resultat


Vi lyckades sänka energiförbrukningen med 21%. Från 190 kWh/m2 till 150 kWh/m2. Detta resulterade i att Göteborgs Stads Bostads AB sänkte sina uppvärmningskostnader med 1 100 000 sek/år. Utöver detta fick kunden ett jämnare och bättre inomhusklimat, och i sin tur nöjdare hyresgäster.

Kontakta oss