Rannebergen, Göteborg

Kund
Göteborgs Stads Bostads AB

Projektbeskrivning

Projektet omfattade injustering av värme och ventilation, pumpbyten samt kalibrering av inomhusgivare i 1600 st lägenheter i Rannebergen utanför Göteborg.

Resultat
Energiförbrukningen gick från 190 kWh/m2 till 150 kWh/m2 = 21 %! Den sänkta energiförbrukningen resulterade i att Göteborgs Stads Bostads AB sänkte sina uppvärmningskostnader med 1 100 000 sek/år. Utöver detta fick kunden ett jämnare och bättre inomhusklimat – och i sin tur nöjdare hyresgäster.

TOP