Temperaturgatan 75-85, Göteborg

Vi skapade en energibesparing på 19,3%.

Kund

Västerstaden

Projektbeskrivning

Temperaturgatan nr 75-85 är en hyresfastighet belägen i Göteborg, bestående av 46 st lägenheter. Vårt uppdrag var att genomföra värmeinjustering med Qsec-metoden, samt byta handrattar och radiatorventiler där det fanns behov. Vi genomförde även en ombyggnation av undercentralen, där två pumpar blev en.

Resultat


Fastighetens energiförbrukning minskade, samtidigt som bekvämligheten och besparingarna ökade.

Kontakta oss